Lisa Holmgren

Sniglar och krut

Kom så ska jag viska nåt/.../ Havet det är grönt och blått/.../

Fyrtornet blickar ut över horisonten. Havet och handelsfartygen. Snigeln är den finaste formen, den gyllene spiralens. Stuccomarmor, rödpigmenterat alabastergips och djurlim, efterliknar marmor – en metamorf bergart vars kalk kommer från havets tusen år gamla levande organismer; ammoniter och ortoceratiter. Som små lyssnade vi i snäckor efter havets vågors brus.


Lisa Holmgren

(b. 1985, Göteborg)

  • KV Konstskola 2007 – 2008
  • Diploma of fine art, painting Kunsthochschule Berlin-Weiβensee 2011 – 2016
  • MFA Kunsthochschule Berlin-Weiβensee 2016 – 2017

www.lisaholmgren.com