the degree of disorder
or uncertainty in a system

Begreppet entropi kan illustreras med ett stökigt rum. I ett fullständigt ordnat rum kan varje sak bara finnas på en plats; det finns bara ett sätt att ställa alla saker i rummet så att det har egenskapen att vara fullständigt städat. I ett stökigt rum spelar det ingen roll om en viss bok står till höger eller vänster i bokhyllan; rummet är i alla fall lika stökigt. Rummets entropi är antalet sätt man kan ställa saker för att uppnå en viss stökighetsnivå. Ju stökigare rummet är, desto fler ställen kan de ligga på och desto högre entropi får rummet. Svårigheter att förstå begreppet entropi beror ofta på oklarheter angående begreppet ordning.

Del 1: 3 september

Plats: Konstnärernas Kollektivverkstad Sockerbruket 44, 414 51 Göteborg

GIBCA Extended: Klippanklustret

HYPHAE

Gaby Berglund Cárdenas (Director/Performer/Installation) and Bev Hayes (Co-director/Film/Photo/Editing).

Hyphae is about the elemental uncertainty of time, space and being, shot during the Global Pandemic Covid-19. 

Read more  

Ett brev från dåtid

Chihiro Nodera

Varför känner du dig nostalgisk för platsen där du besökte för första gången? Varför försöker du spela melodin som du en gång kanske hörde någonstans?

Read more

Sniglar och krut

Lisa Holmgren

Kom så ska jag viska nåt /.../ Havet det är grönt och blått /.../

Read more
 

Brainstorm

Kristina Zetko

Kristina Zetko is an artist who works with photography as her main media. Her ongoing project Brainstorm is an experimental camera-less analog photography.

Read more
 

En~tropy

part of GIBCA Extended, 2021

Del 1: 3 september
Del 2: 29 – 30 oktober (Kulturnatta)

Konstnärer: Chihiro Nodera, Beverley Hayes, Gaby Cárdenas, Lisa Holmgren, Kristina Žetko

Plats: Konstnärernas Kollektivverkstad i Göteborg
Sockerbruket 44, 414 51 Göteborg
GIBCA Extended, Klippanklustret
KKV GBG
GIBCAs program